Zapytania ofertowe

Szacowanie wartości zamówienia z zakresu gospodarki wodno–ściekowej na przeprowadzenie warsztatów dla studentów, realizowanych w formie projektowej

  • Maciej Łukaszuk
  • Odsłony: 25

Przedmiotem szacowania jest: Przygotowanie i przeprowadzenie 3 edycji (1 edycja w każdym roku trwania projektu) zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Warsztaty (30 h) powinny stanowić kontynuację szkoleń z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, pozwoleń wodno-prawnych.

Czytaj więcej

Szacowanie wartości zamówienia z zakresu gospodarki przestrzennej na przeprowadzenie warsztatów dla studentów, realizowanych w formie projektowej

  • Maciej Łukaszuk
  • Odsłony: 20

Przedmiotem szacowania jest: Przygotowanie i przeprowadzenie 3 edycji (po 30 h każda) (1 edycja w każdym roku trwania projektu) zadań praktycznych dla studentów realizowanych w formie projektowej z zakresu gospodarki przestrzennej. Warsztaty powinny odbywać się w oparciu o oprogramowanie firmy Graphisoft - Archicad oraz Artlantis.

Czytaj więcej

Biuro Projektu:

Politechnika Białostocka
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych

ul. Wiejska 45A,
pok. 17 B 15-351 Białystok
Tel. : (85) 746 91 68
e-mail: 2work@pb.edu.pl

Koordynator Projektu

mgr Daniel Łukasz Puch
e-mail: d.puch@pb.edu.pl

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

dr inż. Anna Siemieniuk
ul. Wiejska 45 E,
15-351 Białystok
IET 3/7
e-mail: a.siemieniuk@pb.edu.pl

Wydział Zarządzania

dr inż. Romuald Ziółkowski
ul. Ojca Tarasiuka 2, pokój nr. 108
16-001 Kleosin
Budynek Dziekanatu
e-mail: r.ziolkowski@pb.edu.pl

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce

dr inż. Małgorzata Rauba
ul. Piłsudskiego 8, pokój nr. 5
17-200 Hajnówka
e-mail: m.rauba@pb.edu.pl